10 เคล็ดลับ สร้างสุข วัยไหนก็มีได้เคล็ดลับที่ 1 ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
สุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วย เราก็คงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่เต็มที่ การออกกำลังกายนอกจากได้ประโยชน์เรื่องสุขภาพรอบด้านแล้ว ยังช่วยให้เรารู้สึดสดชื่น มีสมาธิ ตัดสินใจได้ดีขึ้น รวมถึงลดความวิตกกังวลและซึมเศร้าได้อีกด้วย 

เคล็ดลับที่ 2 ค้นหาจุดแข็งความถนัดและศักยภาพ 
หลายคนไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำ การค้นหาตัวเองให้เจอจะช่วยให้เราดึงศักยภาพของเราออกมาช่วยให้เราค้นพบตัวเองในแง่มุมใหม่ๆ พัฒนาต่อยอดจนประสบความสำเร็จ เราสามารถค้นหาความชอบความถนัดได้ตลอดชีวิต เมื่อเราเจอแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข 

เคล็ดลับที่ 3 รู้จักคลายเครียดและผ่อนคลาย 
อย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิต เราควรเรียนรู้วิธีจัดการหาทางออกจากเรื่องเหล่านั้น วิธีง่ายๆ คือการหายใจอย่างผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียดได้ ช่วยให้เรามีสติตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไหลเวียนดีขึ้น 

เคล็ดลับที่ 4 คิดทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต และฝึกมองโลกในแง่ดี 
แค่มองบวกโลกของคุณก็สวยงามขึ้นอีกเท่าตัว เป็นการฝึกฝนตัวเราให้รู้จักมองเห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น การมองโลกในแง่ดีเมื่อเราเจอปัญหาก็จะมีมุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เรามีกำลังใจมีความสุขมากขึ้น บางครั้งอาจช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหาได้อีกด้วย 

เคล็ดลับที่ 5 บริหารเวลาให้สมดุลระหว่างการทำงาน สุขภาพ และครอบครัว 
เรื่องสําคัญในชีวิตคนเรามีอยู่ด้วยกันไม่กี่เรื่อง ไมว่าจะเป็น การงาน สุขภาพ ครอบครัว หรือ ความรัก ทุกเรื่องล้วนเป็นแหล่งความสุขที่สําคัญชีวิต ฉะนั้นเราต้องสร้างสมดุลบริหารจัดสรรเวลาอย่าปล่อยให้เรื่องไหนสำคัญเกินไป 

เคล็ดลับที่ 6 คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก 
ให้คิดเสมอว่าทุกปัญหามีทางออก หลายคนเวลาเผชิญปัญหา มักตกเป็นเหยื่อความทุกข์จมอยู่กับมัน จนลืมการแก้ปัญหาเชิงรุก นั่นคือการรู้จักแยกแยะ เปลี่ยนปัญหาเป็นลงมือทำจนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

เคล็ดลับที่ 7 มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น 
ความสุขจากการเป็นผู้ให้ แค่เราได้มอบสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น หรือการได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ชีวิตก็มีความหมาย รู้สึกสุขใจจากการเป็นผู้ให้อย่างจริงใจ 

เคล็ดลับที่ 8 ศึกษาและปฎิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา 
ทุกศาสนาล้วนสอนให้เราเป็นคนดีชีวิตอย่างมีความสุข เราควรยึดหมั่นปฎิบัติตามหลักคำสอน เมื่อเราเข้าใจและปฎิบัติได้ เราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิต 

เคล็ดลับที่ 9 ให้เวลาและทำกิจกรรมความสุขร่วมกับครอบครัวเป็นประจำ 
เพราะครอบครัวคือสิ่งสำคัญ การได้ทำกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นแน่นแฟ้นมากขึ้น 

เคล็ดลับที่ 10 ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ 
เราทุกคนต่างต้องการความรัก การยอมรับ และชื่นชมจากคนรอบข้าง การกล่าวชื่นชมกันและกันจึงเป็นสิ่งที่ดี เป็นเหมือนกำลังใจดีๆ ที่มอบให้กัน ที่สำคัญยังช่วยให้เราเห็นความสำคัญและเห็นด้านดีของคนรอบข้างอีกด้วย เพราะความสุขเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆ ที่รอบตัว เรากระทำกันอยู่ทุกวัน สุขจากการที่เราพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็น เรามี รวมถึงการมีสุขภาพแข็งแรง คิดบวก มองโลกในแง่ดี รู้จักเป็นผู้ให้ เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้ว 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ 10 เคล็ดลับ สร้างสุข จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย SOOK PUBLISHING

2019-04-09 11:44:07