ออกกำลังพิชิต ‘พุง’การจะลดความอ้วนได้ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว มีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่คุณต้องคำนึงถึง รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่จะช่วยให้การออกกำลังกายพิชิตพุงเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/sook63_no_fat_win.pdf
2020-08-28 15:42:54