ชีวิตติดฝุ่นอันตรายปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ละเลยที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะทุกวันนี้ พบว่าเม็ดฝุ่นในหมอกควันมีขนาดเล็กมาก ซึ่งก่อให้หเกิดอันตรายอย่างยิ่ง ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไปจนถึงถุงลมในปอด ก่อให้เกิดการอักเสบ ระคายเคือง และโรคระบบทางเดินหายใจได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/76_chiiwittidfunantraay.pdf

2020-08-28 14:44:51