คุณแม่สุขภาพดี ต้องมี 3 อ.ไม่ว่าใครหากอยากมีสุขภาพดีก็ต้องมี "3 อ." นั่นก็คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตใน 3 ด้าน ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จึงจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดี โดยยึดหลัก "3 อ." เช่นเดียวกัน เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกในครรภ์และหลังคลอด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/sook_library26_khunaemsukhphaaphdii3_final_edi.pdf
2020-08-28 15:19:15