อย่าตกหลุมโซเชียลมีเดียตั้งแต่สมาร์ตโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ การใช้โซเชียลมีเดียก็กลายเป็นกิจกรรมทุก 5 นาทีของเรา มาเช็กให้ชัวร์ว่าที่ผ่านมาเราใช้สื่อถูกทางหรือไม่ พร้อมกับรู้เท่าทันตัวเองก่อนจะตกหลุมโซเชียลมีเดีย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/89_ochechiiylmiiediiy_final.pdf

2020-08-28 15:23:47