Life Journey

ผู้แต่ง : เอกศาสตร์ สรรพช่าง
ขนาดสินค้า : ขนาด กว้าง 18.0 ซม. ยาว 18.5 ซม. น้ำหนัก 300 กรัม

ราคาเต็ม  180.00 บาท 

ลดเหลือ 162.00 บาท

เส้นทางชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จ หรือได้ทำฝันในวันวานให้กลายเป็นจริง อยู่ที่มุมมองในการเปิดใจยอมรับและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ด้วยความมานะ อุตสาหะ ความอดทน และความตั้งใจในการทำงาน ที่สำคัญคือ รักในสิ่งที่ทำ อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานในแต่ละวันและยังเผื่อแผ่ความสุขไปยังคนรอบข้างได้ด้วย

ตัวอย่างหนังสือ