ปรับใจ เยียวยากาย MIND-BODY MEDICINE

ผู้แต่ง : นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร และสุภัฏ สิกขชาติ
ขนาดสินค้า :

ราคาเต็ม  275.00 บาท 

ลดเหลือ 248.00 บาท

         ...ไม่ว่าจะป่วยกาย ป่วยใจ ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และอีกสารพัดความเจ็บป่วย ที่ทำให้คนเราต้องค้นหาวิธีการรักษาต่างๆ นานา   ตามปกติแล้วคนส่วนมากก็มักเลือกรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์สายหลัก (Conventional Medicine) ซึ่งเป็นการแพทย์ที่มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาในช่วง 200-300 ปีที่ผ่านมา จวบจนถึงในปัจจุบันแม้การแพทย์สายหลักจะสามารถรักษาโรครุนแรงและเฉียบพลันได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีประเด็นเรื่องภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรักษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะเน้นไปที่การรักษาทางยา ผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด ฯลฯประกอบกับโรคเรื้อรังบางโรคที่รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย หรือยังไม่มีวิวัฒนาการในการรักษาให้หายขาดหลายคนจึงหันไปหาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือก และหนึ่งในบรรดาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายที่ได้รับความสนใจและกำลังเป็นที่นิยมในตะวันตกมานานกว่า 50 ปีแล้วนั่นคือการแพทย์สายจิต (Mind-Body Medicine) ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) เน้นการรักษาแบบองค์รวมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันได้   นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตรเป็นทั้งนักเขียน สูตินรีแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ปัจจุบันคุณหมอศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาทั้งสายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน รวมถึงศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยเฉพาะการแพทย์สายจิต (Mind-Body Medicine) ซึ่งเครื่องมือสำคัญหนึ่งในนั้นคือ ศิลปะบำบัดทั้ง 5 แขนง ได้แก่ การวาดภาพ การเคลื่อนไหวร่างกาย (เช่น การวิ่ง โยคะ ชี่กง) การเล่นดนตรี การเขียน และการเล่นละครซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้ โดยคุณหมอได้ศึกษาและทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง จนมั่นใจว่าศิลปะบำบัดตามแนวทางการแพทย์สายจิตนี้คือคำตอบของการดูแลสุขภาพหรือการพึ่งพิงตนเองที่ใช้ต้นทุนไม่มาก ได้ผลดีต่อทั้งกายและใจ ไม่มีผลข้างเคียง ทั้งยังนำมาใช้ประกอบการรักษากับผู้ป่วยจนสำเร็จมาแล้วหลายราย   นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสุภัฏ สิกขชาติ อดีตนักสร้างสรรค์โฆษณามืออาชีพ ผู้เรียนรู้ชีวิตจริงผ่านกระบวนการละครบำบัด มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในส่วน “PART 6 ละครบำบัดรักษาจิต”   หนังสือเล่มนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกลับหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันก่อนป่วย หรือหากป่วยแล้วก็ยังไม่สายที่จะดูแลกายใจกันตั้งแต่วันนี้ เพียงใช้ศิลปะบำบัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ชอบหรือเหมาะกับตนเองก่อน ค่อยๆ หมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เมื่อสุขภาพจิตใจดีขึ้น ย่อมส่งผลถึงร่างกายดีขึ้นตามไปด้วย             สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวเราเอง        

ตัวอย่างหนังสือ