หัวใจตื่นรู้

ผู้แต่ง : ธรากร กมลเปรมปิยะกุล , ณัฐนภ ตระกลธนภาส
ขนาดสินค้า : -

ราคาเต็ม  265.00 บาท 

ลดเหลือ 239.00 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเพื่อการตื่นรู้ในรูปแบบ HOW-TO ที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเริ่มหันมาสนใจในการรู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายของชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ผ่านเส้นทาง 7 ลำดับขั้นของการตื่นรู้ที่เป็นสากล เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง ปลุก “หัวใจของคุณ” ให้ตื่นรู้ไปด้วยกัน เพราะทางรอดของโลก อยู่ที่หัวใจตื่นรู้ของทุกคน

ตัวอย่างหนังสือ