ฟังสร้างสุข Listen with Your Heart

ผู้แต่ง : ธนาคารจิตอาสา
ขนาดสินค้า : 14.5x21 ซม.

ราคาเต็ม  180.00 บาท 

ลดเหลือ 162.00 บาท

“ฟังสร้างสุข คืออะไร?” ทุกคนอยากมีความสุข และรู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจ การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ การมีเมตตา มีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน แต่บ่อยครั้งเรามักหลงลืมสิ่งที่ง่ายที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งนั่นก็คือ “การฟัง”???? “การฟังอย่างลึกซึ้ง” (Deep Listening) คือเครื่องมือสำคัญและเป็นวิธีเรียบง่ายที่สุดในการดูแลความสัมพันธ์ เพราะจะช่วยเปลี่ยนการฟังแบบเดิมที่เราคุ้นชินมาทั้งชีวิต ให้เป็นการฟังที่สร้างความสุข ความเข้าใจ ให้ทั้งตัวเราและผู้อื่น นอกจากการฟังแล้ว ยังใส่ใจไปถึงความหมายของคำพูด เพราะเราจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนตรงหน้า รับรู้น้ำเสียงที่แตกต่างไปในแต่ละช่วงประโยค ทำให้เกิดความเข้าใจในความคิด และความรู้สึกข้างใน จนนำไปสู่การเข้าถึงตัวเขาในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งยิ่งได้รับรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเหมือนเราได้เห็นตัวเองผ่านตัวเขามากขึ้นเท่านั้น ที่สุดแล้วก็จะเกิดความเข้าใจทั้งเขาและเรา เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่น เป็นสุขมากขึ้น ดังนั้นการฟังสร้างสุข จึงเป็นการนำวิธี “ฟังอย่างลึกซึ้ง” มาเป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้เงินทอง หากแค่ใช้ “ใจ” ในการสร้างรับฟัง ซึ่งเมื่อเราเข้าใจถึงหลักสำคัญนี้ พร้อมทั้งนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ในที่สุด “การฟัง” ก็สามารถสร้าง “ความสุข” ได้จริง ????

ตัวอย่างหนังสือ