ให้โลกสอนลูก

ผู้แต่ง : คทา มหากายี
ขนาดสินค้า : 14.5x21 ซม.

ราคาเต็ม  180.00 บาท 

ลดเหลือ 153.00 บาท

คทา มหากายี เป็นที่รู้จักในชื่อของนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่การเลี้ยงลูกกับการใช้ชีวิตของเขาเป็นเนื้อเดียวกัน เขาและคู่ชีวิต เลี้ยงลูกโดยเชื่อว่า ธรรมชาติคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ และพ่อแม่สามารถ สร้างลูกได้ผ่านการกระทำาเล็ก ๆ จากบ้านเรียนไปจนถึงห้องเรียนซึ่งคือ โลกทั้งใบ…ไม่น่าเชื่อว่าแม้จะไม่ได้เป็นนักเขียนมืออาชีพ ให้โลกสอนลูก ถูกเขียนขึ้นอย่างเรียบง่าย ซื่อตรง และชวนให้คิดตามทุกบรรทัด เราจะได้เห็นเส้นทางที่อาจดูไม่ซับซ้อน แต่ก็ต้องเผชิญกับการตั้งคำาถามจากสังคมอยู่ไม่น้อย และในนามของพ่อแม่ที่เชื่อว่า “ครูที่แท้จริงจะแฝงมาในความผิดพลาดเสมอ” จึงไม่แปลกที่การลองผิดลองถูกกลับทำาให้ธรรมชาติของเด็กได้เติบโต เบิกบาน อย่างที่ควรจะเป็น

ตัวอย่างหนังสือ