คิด/เห็น/เป็นภาพ Visual Thinking

ผู้แต่ง : ทีม Black Box
ขนาดสินค้า : 17X22 ซม.

ราคาเต็ม  295.00 บาท 

ลดเหลือ 251.00 บาท

คิด/เห็น/เป็นภาพ Visual Thinking เล่มนี้ - ช่วยให้เราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิด - ช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ด้วยการใช้ภาพวาดแบบง่าย ๆ - ช่วยให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น สนุกขึ้น - ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่าง ๆ - ช่วยพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร การเรียนรู้ หรือ ประชุมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking กับการเรียน การทำงานได้ - ประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking กับการสื่อสารภายในครอบครัว เพื่อนฝูง คนทำงาน ตั้งแต่จำนวนน้อย ๆ จนถึงคนกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล (โน้ต) และวาดโดย ลลิตา วิจิตอมรวงษ์ (แนน) จากบริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด (Black Box Team) ซึ่งเป็นองค์กรคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้ทำงานพัฒนาบุคลากร ทีม และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงเคยจัดกิจกรรม SOOK Activity ในหัวข้อชื่อ “คิด เห็น เป็นภาพ” หรือ “Visual Thinking” ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถ้าพร้อมแล้วก็ซื้อหนังสือเล่มนี้ แล้วหยิบปากกาหรือดินสอ เตรียมวาดไปอ่านไปกันเลย

ตัวอย่างหนังสือ