AGING HAPPILY พร้อมสุขก่อนเกษียณ

ผู้แต่ง : สรีรรัตน์ สุกมลสันต์ เรียบเรียง
ขนาดสินค้า : ขนาด กว้าง 14.5 ซม. ยาว 21.0 ซม. น้ำหนัก 320 กรัม

ราคาเต็ม  150.00 บาท 

ลดเหลือ 135.00 บาท

เรากำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องและเหมาะสม หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางสำหรับลูกหลานหรือผู้ดูแลให้ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย-จิตใจ การจัดเตรียมบ้าน พาทำกิจกรรมต่างๆ และที่ละเลยไม่ได้คือการเตรียมค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้านให้พร้อมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวอย่างหนังสือ