ฮิวแมนนิจูด (Humanitude

ผู้แต่ง : อีฟส์ ฌีเนสเตอ/ โรเซตต์ มาเรสก็อตติ/ ฮนดะ มิวะโกะ
ขนาดสินค้า : 14.5 x 21 CM

ราคาเต็ม  220.00 บาท 

ลดเหลือ 187.00 บาท

หลักการของ Humanitude คือการดูแลด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ ความอบอุ่น อ่อนโยนและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความผาสุก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยสามารถนำวิธีการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้เกิดผลดีทั้งผู้รับการดูแล และผู้ให้การดูแลได้อย่างน่าอัศจรรย์คนที่สนใจเรื่องผู้สูงอายุ การดูแล หรือมีผู้สูงอายุในบ้าน ต้องดูแลคนในบ้าน.... ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้

ตัวอย่างหนังสือ