โชคดีที่อายุยืน

ผู้แต่ง : น้ำฝน บรรลังก์
ขนาดสินค้า : 14.5 x 21 CM

ราคาเต็ม  120.00 บาท 

ลดเหลือ 102.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เรื่องสุขภาพทางกาย เน้นเรื่องการป้องกันการหกล้ม พัฒนาความสามารถในการทรงตัว และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อป้องกันการล้มในระยะยาว ส่วนด้านสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมไปถึงการรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ ระวังภัยจากโรคเสมือนเพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวอย่างหนังสือ