วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ผู้แต่ง : นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ขนาดสินค้า : 14.5 x 21 CM

ราคาเต็ม  225.00 บาท 

ลดเหลือ 192.00 บาท

การที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นั้นจำเป็นจะต้องมีความเข้มแข็งทางใจ ซึ่งแน่นอนว่าการที่แต่ละคนจะเกิดความเข้มแข็งทางใจขึ้นได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจ จากพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่จะช่วยประคับประคอง แต่ที่โจทย์ท้าทายสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นคือ พ่อแม่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของลูก จึงมักทำร้ายลูกโดยไม่ตั้งใจ ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มให้วัยรุ่นมีปมค้างใจ กลายเป็นโรคซึมเศร้า เราต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นพ่อแม่ที่คุยและแนะนำลูกวัยรุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว มุมมอง การเลือกเส้นทางชีวิต ฯลฯ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้พ่อแม่ทุกคน

ตัวอย่างหนังสือ